Certyfikat energetyczny dla domku jednorodzinnego

Marian 02 gru , 2013 0 Comments Bez kategorii

energetykaWiele spółdzielni mieszkaniowych, jak i prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych bądź innych tego typu nieruchomości, inwestuje dziś certyfikaty energetyczne.
Czy warto je posiadać i co taka alternatywa nam daje? To ważne pytania, na które warto odpowiedzieć. Certyfikaty energetyczne to dokumentacja wydana przez upoważnionych do tego specjalistów, która to określa w sposób miarodajny, wielkość zapotrzebowania energetycznego, potrzebnego do użytkowania konkretnego lokalu, obiektu.
To zapotrzebowanie energetyczne wiąże się z użytkowaniem ciepłej wody, wykorzystywaniem funkcji klimatyzacji, wentylacji i ogrzewaniem pomieszczeń. Takie świadectwo energetyczne wiarygodnie ocenia ilość potrzebnej energii, dostosowanej do określonego standardu budynku, jego przeznaczenie i istniejących w nim systemów instalacyjnych.
Certyfikaty energetyczne Wrocław zawierają bardzo ważne dane o parametrach energii, niezbędnej do celów ogrzewania, użytkowania z wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i ciepłej wody, oświetlenia. Takie oszacowanie możliwe jest dzięki przeprowadzonemu audytowi energetycznemu. Certyfikaty energetyczne Wrocław dostarczają również niezbędnych i bardzo pomocnych wskaźników i wytycznych, usprawniających obniżenie tegoż zapotrzebowania na enrgię. Warto wprowadzić takie świadectwa energetyczne. Jest to ważne głównie ze względów, przede wszystkim, energooszczędnych i budowania takich budynków, które nie wymagają wielkich nakładów energii, z różnych źródeł. To wspaniała zachęta, poprawiająca energetyczne właściwości już istniejących obiektów mieszkalnych, czy przemysłowych. Jest to również podstawowy walor, przy decyzji o kupnie, czy wynajmie mieszkania, lokalu. Certyfikaty ekonomiczne to bardzo ważny bodziec, mający zmotywować deweloperów, właścicieli, zarządców budynków, domów, mieszkań do wzmożonych starań, które mają być ukierunkowane na ekonomikę energetyczną oraz tym samym na ochronę środowiska naturalnego. Certyfikaty energetyczne Wrocław oszacowują tzw. cechy energetyczne konkretnych budynków, które decydują o ważnych kosztach ponoszonych, w związku z eksploatacją w nich rozmaitych źródeł energii. Dlatego też zarówno dla kupujących, jak i najemców powinna być udostępniona chrakterystyka jakości energetycznej określonego budynku.
To zapewnia w pełni uczciwą transakcję sprzedaży czy też najmu lokalu. Certyfikaty energetyczne Wrocław zapewniają autentyczne zaprezentowanie walorów obiektu w ofercie sprzedażowej, jest także zabezpieczeniem dla kupującego czy najemcy. Przede wszystkim jest to pełna jawność dokumentacji energetycznej. Obecnie, każdy nowo oddawany do użytku budynek powinien być wyposażony w takie świadectwo energetyczne. To stanowi ważną podstawę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Takie rozporządzenie weszło w życie od 1-go stycznia 2009 roku.

Written By Marian