Koszty z punktu widzenia producenta

Marian 05 gru , 2012 0 Comments Firmy

Koszty można określić jako kwoty ponoszone przez przedsiębiorstwo na wyprodukowanie towarów lub usług dla klientów, można liczyć je w stosunku jednostkowym lub w określonym czasie np. miesiąca czy też roku. Jedną z metod klasyfikowania kosztów jest odnoszenie ich do wielkości produkcji generowanej przez dane przedsiębiorstwo. Koszty możemy podzielić na dwie główne grupy, tj. koszty zmienne […]

Read More

Rola społeczności internetowych skupionych wokół przedsiębiorstwa

Marian 05 gru , 2012 0 Comments Firmy

Dzięki sieci Internet osoby o podobnych zainteresowaniach mają możliwość spotykania się i wymiany poglądów w przestrzeni wirtualnej. Utworzone w ten sposób wspólnoty ludzi tworzą społeczności internetowe. Posiadają one wiele wspólnego z normalnymi, rzeczywistymi grupami. Z tej przyczyny, tworzenie tych społeczności może stać się skutecznym instrumentem do przyciągania i utrzymywania klientów przez dane przedsiębiorstwo. Celem budowania […]

Read More

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Marian 05 gru , 2012 0 Comments Firmy

Konkurencyjność, obok konkurencji i przewagi konkurencyjnej stanowi jedną z najważniejszych kategorii w teorii ekonomi. Konkurencyjność determinują koszty, klienci oraz konkurenci. Charakteryzuje ją dynamika zmian, których źródłem jest walka o zajęcie jak najlepszej pozycji w życiu społecznym i gospodarczym. Konkurencyjność ukazuje nam jaką aktualną pozycję ma dane przedsiębiorstwo w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Wyrażone to […]

Read More

Analiza SWOT

Marian 05 gru , 2012 0 Comments Firmy

Przeprowadzenie tej diagnozy jest równoznaczna z dokonaniem analizy otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa oraz potencjału firmy. Diagnoza otoczenia polega na określeniu miejsca, jakie zajmuje na rynku dane przedsiębiorstwo oraz wszelkich możliwości i ograniczeń wynikających z unormowań prawnych, społecznych i finansowych, a także zagrożeń wynikających z działalności konkurencji. Strategia agresywna zwana także maxi-maxi jest strategią silnej ekspansji i […]

Read More

Metody analizy makrootoczenia

Marian 05 gru , 2012 0 Comments Firmy

Analiza makrootoczenia może być przeprowadzona za pomocą trzech istotnie różniących się od siebie metod. Metody ekstrapolacji trendów są wykorzystywane w prognozowaniu, które jest procesem przewidywania przyszłości, opartym o naukowe i sprawdzone w praktyce metody. Wyniki prognozowania będą najbardziej zbliżone do rzeczywistości, jeżeli proces przewidywania przyszłości przeprowadzony zostanie na podstawie aktualnego stanu wiedzy oraz na podstawie […]

Read More